O nás

Spevácka skupina VOCES v Čebovciach na festivale „Dolina Svitaní 4“ v roku 2011. © 2011 Fagyas Róbert

V kocke

Spevácka skupina VOCES (po latinsky: hlasy) začala svoju činnosť v septembri roku 2008 za pomoci ani nie tucta skúsených amatérskych zborových spevákov z Košíc a okolia. Skupina sa predstavila najprv rok po založení, dvoma plne zaplnenými koncertmi usporiadanými v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach – tento program bol v roku 2011 vydaný aj vo forme štúdiového CD pod názvom „Od Renesancie po Blues a späť”. Skupina vystúpila v roku 2011 a 2012 v piatich mestách (Košice, Moldava nad Bodvou, Veľké Kapušany, Miskolc, Lučenec), kde predniesla šesťhlasné dielo „Officium Defunctorum” od renesančného španielskeho skladateľa Tomása Luisa de Victoriu. Na jeseň roku 2011 sa skupina zúčastnila festivalu súčasnej zborovej tvorby Dolina Svitaní IV v Čebovciach. Umeleckou vedúcou skupiny je Andrea FERENCEI, svetským vedúcim a vlastným skladateľom telesa je Zoltán BARTKO.

Zbormajsterka:

Andrea FERENCEI – získala učiteľský diplom v kombinácii angličtina – hudobná výchova na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2000 vyučuje v Gymnáziu a ZŠ S. Máraiho s VJM v Košiciach. Majstrovské kurzy: 2005 – Hans Ruedi KÄMPFEN – dirigovanie oratórií; 2010, 2012 – Dénes SZABÓ – Majstrovský kurz Cantemus.

Obšírnejšie

Zázraky sa dejú.. Lepšie povedané, nedejú, len o zriedkavých, nečakaných udalostiach si zvyknú ľudia myslieť, že sú to zázraky. A majú pravdu: sú to zázračné veci, aj keď ich uskutočňujú „obyčajní” ľudia.

Aj táto skupina je zázračnou vecou: tucet ľudí, ktorí nehľadiac na peniaze, voľný čas či energiu, z mesiaca na mesiac prekročia svoj vlastní tieň.

Bea BAJCSI, Zoltán BARTKO, Attila BODNÁR, Andrea FERENCEI, Andrea GABLYASZ, Gabriella HORNYÁK, Jenő JUHÁSZ, Gyula KOVÁCS, Emőke PALLÉR, Zsuzsanna PRISTAŠ, Mária VELKEY:

My sme VOCES!

Zrod skupiny

Pred niekoľkými rokmi ani nie tucet skúsených zborových spevákov z Košíc a okolia si zmyslelo, že by vyskúšali svoje schopnosti v novej skupine, aby mohli spievať také diela, o ktorých v širokom okolí nikto nepočul (renesančné a barokové zázraky), boli úplne nové (diela súčasných básnikov podávané ako bluesové piesne), teda chceli spievať krajšie, lepšie ako dovtedy. Takto vznikla skupina VOCES, teda “hlasy”, na jeseň roku 2008.

Naše dielo

Prvý rok prebiehal v znamení dozrievania a zvykania si na seba navzájom. Naučili sme sa mnoho vecí – nielen o hudbe a pomocou hudby, ale aj o sebe, o druhých, najmä čo je sebaúcta, húževnatosť, odvaha – aby sme spomenuli iba tie najdôležitejšie. A nie mimochodom sme zostavili koncert s 23 skladbami s názvom “Od renesancie po blues a späť”, na ktorý môže byť naša skupina právom hrdá. Tento sa nám podarilo napokon vydať v roku 2011 vo forme štúdiového CD.

Na konci roku 2009, už v II. sezóne sme sa zas pustili do neznáma – realizovali sme svoj prvý predvianočný koncert s názvom Harmonia Cælestis Minor s Detským a dievčenským speváckym zborom Zvonček, v ktorom popri samostatných zborových dielach sme použili aj zopár častí diela Harmonia Cælestis Pála Esterházyho, s orchestrálnym doprovodom. V tejto sezóne sme sa začali pripravovať na monumantálne dielo, ktoré sme predstavili o rok neskôr, ako prví v tejto krajine: je to šesťhlasné, desaťdielne dielo „Officium Defunctorum” od Tomása Luisa de Victoriu.

V III. sezóne sme usilovne cvičili, aby sme vytvorili štúdiovú nahrávku z diela Officium Defunctorum, čo je zádušná omša z čias, kedy bola smrť vykúpením – kto počuje hudbu a nerozumie slovám, nepočuje v nej smútok.

V IV. sezóne sme dielo Victoriu predviedli v piatich mestách – boli to Košice, Moldava nad Bodvou, Veľké Kapušany, Miskolc a Lučenec, sme priebežne rozširovali svoj repertoár – naše snaženie bude korunované úspechom tohto roku. Na jeseň roku 2011 sme sa zúčastnili festivalu súčasnej maďarskej zborovej tvorby na Slovensku, festivalu  Dolina Svitaní IV, kde sme predniesli aj vlastnú skladbu.

V V. sezóne, koncom roku 2012 opäť plánujeme predvianočný koncert, v posledný pracovný týždeň pred vianocami, kedy opäť prednesieme mnohé pekné melódie v košickom kostole Reformovanej cirkvi – prosím, príďte si nás vypočuť..

Budúcnosť

Každý je strojcom vlastného šťastia – my robíme všetko preto, aby sme so seba dostali čo najviac, aby sme si zachovali lásku a úctu k Všemohúcemu, k hudbe, k sebe navzájom a aby sme priniesli čoraz lepšiu zborovú muziku tým, čo žijú v našej blízkosti aj ďalej od nás a ktorí majú radi dobrú hudbu. Avšak, keďže hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre, príďte si nás vypočuť na niektorý z našich koncertov, vypočujte si, ako znie VOCES, hoc aj z  nahrávok.

Dopočutia!