© 2012 BARTKO Zoltán

Advent s hudbou

Spevácka skupina  VOCES vystúpi v priestoroch kostola Reformovanej cirkvi v Košiciach dňa 18.12.2012 o 17.00 hod.  na hudobnej adventnej pobožnosti organizovanej Gymnáziom a ZŠ S. Máraiho s VJM a Maďarskou reformovanou kresťanskou cirkvou v Košiciach.

Účastníci:

  • Zbory Gymnázia a ZŠ S. Máraiho s VJM
  • LAUDATE DOMINUM - Spevácky zbor pri maďarskej reformovanej kresťanskej cirkvi v Košiciach
  • Spevácky zbor VOCES a orchester

Na podujatí odznejú adventné a vianočné hudboné diela starých a súčasných majstrov.

Vstup je bezplatný – ďakujeme, že svojou prítomnosťou prispejete ku kráse podujatia.