© 2012 BARTKO Zoltán

Festival vokálnych skupín Legato

Ideme na LEGATO – Festival vokálnych skupín.

Festival LEGATO chce poukázať a podchytiť nový fenomén v oblasti vokálneho umenia, akým je vznik malých vokálnych zoskupení, spojiť už existujúce telesá a inšpirovať ku vzniku ďalších. Prehliadka má zároveň slúžiť na vzájomné vytváranie kontaktov a podporovať spoluprácu. Záštitu nad festivalom prevzal košický skladateľ Juraj VAJÓ.

Podujatie sa uskutoční v Košiciach 8. – 9. 12. 2012 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Košice 2013 a s podporou Múzea Vojtecha Lofflera a Slovenského technického múzea.

Výber dátumu bol podmienený faktom, že 11. 12. je Svetový deň zborového spevu.

Organizátorom festivalu je Občianske združenie Brilliant, manažérkou Miroslava Ivanová.

Program sobota:

14:30 – otvárací koncert – BRILLIANT & VOCES – Átrium klub, Terasa
16:00 – MISTY (CZ) – Múzeum Vojtecha Löfflera
17:30 – Free voices – Slovenské technické múzem
19:00 – Gregoriana – Completorium – kaplnka sv. Michala

Prijmite naše pozvanie a vypočujte si, ako znie VOCES! Vstup je na náš účet!