© 2011 BARTKO Zoltán

Festival Dolina svitaní

Aj týmto by sme sa chceli poďakovať speváckemu zboru Csábi Szeder Fábián Dalegylet, že sme sa mohli zúčastniť tohtoročného festivalu “Dolina svitaní 4” v Čeboviach. Cítili sme sa veľmi dobre. Zaspievali sme si, uviedli sme dve, doteraz nepredvedené diela (a čo je zvlášť radostné na tom je fakt, že jedno z nich je z našej vlastnej dielne).

Naša skupina mala tento program (premiéry sú uvedené kurzívou):

  • Berkesi Sándor / Füle Lajos: Tégy, Uram, engem áldássá
  • Zdeněk Lukáš: Pater Noster
  • Bartko Zoltán: Tündér az őszi erdőn
  • Jester Hairston: I can tell the world
  • John Earwaker: Scarborough fair
  • Bárdos Lajos: Az Úristent magasztalom
  • Anthony Hutchings (Bob Thiele / George David Weiss): What a wonderful world

Ešte raz ďakujeme organizátorom za fantastické podujatie a dúfame, že v budúcnosti môžeme ešte spolupracovať s organizátorom, zborom Csábi Szeder Fábián Dalegylet z Čeboviec aj s ostatnými účastníkmi festivalu, t.j. so speváckou skupinou Grassalkovich énekegyüttes z maďarského Hatvanu a s Maďarským speváckym zborom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďakujeme!

Spevácka skupina VOCES