© 2011 BARTKO Zoltán

Premena

Spevácka skupina VOCES si Vás dovoľuje pozvať na svoj najnovší hudobný cestopis prekračujúci hranice svetov, ktorého názov je “Premena“. Koncert je postavený na hudbe španielskeho skladateľa Tomása Luisa de Victoriu, ktorý umrel pred 400 rokmi, dňa 27. augusta 1611 – pamiatku autora si uctíme interpretáciou šesťhlasného diela o Svetle a Živote s názvom “Officium Defunctorum“, pričom uvedieme určité momenty premeny ľudského života.

Koncert zaznie na dvoch miestach:

Vstup je bezplatný. Tešíme sa na Vás!

S úctou:

Spevácka skupina VOCES