Článokztelki

Článokztelki

Keď sa na jednom odbornom školení pre zbormajstrov v Nyíregyháze stretli dve talentované zbormajsterky, Andrea Ferencei z Košíc a Tímea Szíjártó z Budapešti, ako zadelené na spoločnú izbu, ešte ani jedna z nich nemohla tušiť, čo všetko majú pred sebou a čo čaká ich rodiace sa priateľstvo.

 

Noc speváckych zborov

Noc speváckych zborov

24. mája budeme na viacerých miestach na sérii podujatí Noc speváckych zborov v Budapešti!

 

Pred vianocami, v Moldave

Pred vianocami, v Moldave

Predvianočný koncert v Moldave nad Bodvou, 22.12.2013 o 17:30

 

CONCERTO GROSSO – Trochu hudby na večer

CONCERTO GROSSO – Trochu hudby na večer

Moldava nad Bodvou, rímsko-katolícky kostol, dňa 22. júna 2013. o 18:30.

 

Advent s hudbou

Advent s hudbou

(Magyar) A VOCES 2012. december 18-án a kassai református templomban este 17.00 órai kezdettel a Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola és a Kassai Magyar Református Gyülekezet által szervezett zenés adventi áhítaton vesz részt.

 

Festival vokálnych skupín Legato

Festival vokálnych skupín Legato

V dňoch 8. a 9. decembra 2012 si nás môžete vypočuť na festivale vokálnych skupín LEGATO!

 

Stretnime sa v Rešici!

Stretnime sa v Rešici!

Stretneme sa v Rešici, v novom rímskokatolíckom kostole o 15:00, dňa 7.10.2012.

 

Beatus vir

Beatus vir

Blažený je muž, ktorý sa bojí Pána… naše najnovšie video. Žalm 112, ako ho videl Claudio Monteverdi.

 

Festival Dolina svitaní

Festival Dolina svitaní

5. novembra 2011 sme boli v Čebovciach na festivale Dolina Svitaní 4.

 

Premena

Premena

Náš nový koncertný program prekračuje hranice svetov a zobrazí zopár moentov z premeny ľudského života na ceste smerom k Svetlu.