© 2010 BARTKO Zoltán

Harmonia Caelestis Minor

Fotó: NASA

Visitavit nos oriens ex alto, … ad dirigendos pedes nostros viam pacis.

“Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból… hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” Ezekkel a szavakkal kezdte meg ORÉMUS Zoltán esperes nyitóbeszédét a kassai Márai Sándor Alapiskola És Gimnázium mellett működő Csengettyű gyermek- és leánykar, a Musica Iuvenalis együtteshez tartozó vonószenészek, valamint a kassai Konzervatórium diákjai együttműködésével 2009. december 17-én 18:00 órakor a kassai református templomban megtartott első karácsonyváró koncertünkön.

A fenti idézet a Bibliából származik (Lukács 1:78-79), és bár mindannyian éreztük az év végi hajtás gyötrelmeit, nagyon sok igazság volt ebben a két sorban. Szorosan kötődött a koncert munkacíméhez, mely magyarul annyit tesz: kis mennyei harmónia. Ezt a lelki harmóniát igyekeztünk megtalálni mi magunk is, és átnyújtani azt a hallgatóságnak.

Harmonia Caelestis

Harmonia Caelestis-nek, mennyei harmóniának nevezte el herceg ESTERHÁZY Pál azt az 55 tételből álló kantáta-sorozatot, melyet ő írt, szerkesztett, válogatott össze és adott ki 1711-ben. Ebből a megtelt kassai református templom közönsége 9 tételt hallhatott a résztvevők közös előadásában.

A koncertet ORÉMUS esperes nyitóbeszéde után a Csengettyű gyermekkar kezdte KARAI József népdalfeldolgozásaival. Őket a VOCES saját, kíséret nélküli műsora követte, melyben Michael PRAETORIUS, Zdeněk LUKÁŠ, Eduardo Franco RONDINA, Tomás Luis de VICTORIA, Adam Václav MICHNA és LISZNYAI SZABÓ Gábor műveit adtuk elő. Végezetül a hegedűn, violán, furulyán, trombitán játszó zenészek is csatlakoztak a két kórushoz, hogy egy kis ízelítőt adjanak az ESTERHÁZY-család székhelyén, a kismartoni kastélyban és a bécsi császári udvarban egyaránt előadott barokk kantáta-sorozat szépségéből.

A koncertet – fellépők és hallgatók – egy szintén nagyon régi szöveggel, Jézus Krisztus által a hegyi beszéd részeként átadott imával fejeztük be, ORÉMUS esperes úr vezetésével, hogy megőrizzük magunkban az égből küldött harmóniát az elanyagiasodott decemberi hajtás utolsó napjaiban is.